stralen met perzikpittenfourneauloopwerk klok

Waarvoor kan u bij mij terecht?

 • restauratie en onderhoud van:
  • antieke metalen objecten
  • klokken
  • fototoestellen
  • projectoren
  • microscopen
  • automaten
 • aanmaak van presentatie-systemen

Metaalrestauratie

Metalen komen zowat in elk object voor, van wat men op zak heeft tot gebouwen, een groot percentage van alle door de mens vervaardigde sier- en gebruiksvoorwerpen bevatten metalen, deze worden gebruikt omwille van hun specifieke eigenschappen; sterkte, glans, veerkracht, plooibaarheid…

Ondanks hun onverwoestbaar uiterlijk en veelvuldig gebruik zijn metalen echter ook erg onderhevig aan aftakeling. Het ene metaal is al wat meer resistent dan het andere maar alle metalen – goud uitgezonderd – gaan verbindingen aan met andere elementen, meestal is dit echter ongewenst en wordt dit corrosie of roest genoemd. Andere problemen die zich kunnen voordoen zijn sleet, vandalisme, ongevallen en zelfs oorlog.

Om metalen voorwerpen in goede staat te houden is in de eerste plaats een geschikte stabiele omgeving vereist. Een ander aspect is een goed onderhoud, en het op regelmatige basis nazien van de objecten door gekwalificeerd en bekwame vaklui.

Indien aan deze twee regels gehouden wordt is het werk van de restaurateur eerder van conservatorische aard en kunnen ingrepen tot een minimum worden beperkt. Vooral daar waar nazicht en onderhoud te wensen over laat of daar waar vandalisme of ongevallen hebben plaatsgevonden heeft de restaurator veel werk.

Geert Schumeth (°1976) is in 2005, na een vierjarige studie, afgestudeerd als Meester in de richting Conservatie en Restauratie van Metalen aan de Koninklijke Academie Antwerpen onderdeel van de Hogeschool Antwerpen, en heeft zowel in raadgevende, uitvoerende als leidinggevende functies ervaring in de museum- en restauratiewereld. Naast antieke camera’s, microscopen en ander historisch wetenschappelijk materiaal specialiseert hij zich momenteel in antieke klokken.

copyright 2024 - Geert Schumeth
design & development: sticky bunny design
website update on 14-09-2018

Valid XHTML 1.0 Transitional