Projecten

META:

In 2008 contacteerde META (MobiliteitsErfgoed Tram en Autobus) Geert Schumeth om als deskundige restauratie mee te helpen aan de restauratie van twee historische trams; een type SO uit de jaren 1950 en de zogenaamde Godarville uit 1932. Voor de SO was dit onder leiding van A. Ryckaert – een tramliefhebber met meer dan 20 jaar ervaring. Voor de Godarville werd Geert regelmatig bijgestaan door Stefan Justens en zijn vrijwilligers van vzw Poldertram. In de periode dat Geert werkzaam was bij Meta, werd de SO opnieuw opgebouwd vanaf zijn chassis tot een volwaardige tram. Van de Godarville werd het dak vernieuwd en de onderkant behandeld.


Tram type SO - zonder beplating Tram type SO - zonder beplating Tram type SO - met beplating Tram type SO - met beplating

Luikse Klok:

Deze klok werd met behulp van het naamplaatje toegeschreven aan J. J. Fourneau, een klokkenmaker werkzaam in het midden van de 18de eeuw in Luik. De klok bestaat uit een combinatie van messing, ijzer en tin. De eerste fase van de restauratie bestond erin de het ijzer van het raderwerk en de wijzers roestvrij te maken en het aangelopen messing en het tin te reinigen. Het roest op het ijzer van de kast werd gepassiveerd. Door deze handelingen werd het originele uitzicht hersteld.
Een volgende fase zal eruit bestaan de klok opnieuw in werking te zetten. Hiervoor moeten de tappen en de tapgaten nagezien worden en waar nodig hersteld.


Voorzijde - voor restauratie Voorzijde - voor restauratie Rechterzijde - voor restauratie Rechterzijde - voor restauratie Rechterzijde - voor restauratie Rechterzijde - voor restauratie Linkerzijde - voor restauratie Linkerzijde - voor restauratie Bovenzijde - voor restauratie Bovenzijde - voor restauratie Voorzijde - na restauratie Voorzijde - na restauratie Voorzijde - na restauratie Voorzijde - na restauratie Binnenwerk - na restauratie Binnenwerk - na restauratie Binnenwerk - na restauratie Binnenwerk - na restauratie

Museum Vleeshuis te Antwerpen:

In 2007 heropende het Museum Vleeshuis na een jarenlange sluiting zijn deuren, in tussentijd werd het museum omgevormd van een antiek aandoend rariteitenkabinet naar een modern multimediaal museum dat zich tot doel stelt het muziekverleden van de stad Antwerpen voor het voetlicht te brengen. Hiervoor was het noodzakelijk de muziekinstrumenten op een sobere, moderne manier te presenteren. Hiervoor werd beroep gedaan op Geert Schumeth die in samenspraak met het museum een ophangsysteem ontwierp en uitvoerde. De uitvoering gebeurde onder zijn leiding maar er werd tevens beroep gedaan op een aantal studenten van de restauratieafdeling van de Hogeschool Antwerpen en Eva Annys, restaurator metalen en Wim Raymaekers restaurator/vioolbouwer.


presentatie vleeshuis Presentatiekast Vleeshuis presentatie vleeshuis Presentatiekast Vleeshuis close-up presentatiesteunen Close-up presentatiesteunen halssteun voor viola da gamba Halssteun voor viola da gamba onderste steun voor viola da gamba Onderste steun voor viola da gamba steun voor zwaard Steun voor zwaard

Museum voor Volkskunde te Antwerpen:

Voor de laatste tentoonstelling van het Antwerpse museum voor volkskunde werd ik ingeschakeld om enkele poppen te voorzien van een op maat gemaakt display systeem. Na deze tentoonstelling werd het museum gesloten om op te gaan in het MAS (Museum aan de Stroom)


poppensteun Poppensteun poppensteun Poppensteun poppensteun Poppensteun poppensteun Poppensteun poppensteun Poppensteun poppensteun Poppensteun

Doopvont van de Sint Martinuskerk te Halle:

Het Restauratie bedrijf Van Biezen- Vergouwen nam eind 2006 de opdracht aan de monumentale doopvont in de hoofdkerk van Halle te restaureren. Om dit binnen het korte tijdsbestek van twee maand te kunnen realiseren werd beroep gedaan op collega’s Eva Annys en Geert Schumeth in de praktijk kwam het er op neer dat de restauratie van de beelden in het atelier van bovengenoemde Firma gebeurde terwijl Eva en Geert op zelfstandige basis in situ werkten.


Doopvont Doopvont Halle Detail nissen Detail nissen, aangekoekt vuil Linkerkant na EDTA rechts voor EDTA rechts voor EDTA / links na EDTA Detail behandeling EDTA EDTA met compressen Detail behandeling EDTA EDTA met compressen Detail behandeling EDTA Detail behandeling EDTA Detail behandeling EDTA Detail behandeling EDTA Detail doopvont kerkvader Detail doopvont: kerkvader EDTA behandeling kerkvader EDTA behandeling kerkvader perzikpitstralen Perzikpitstralen Detail doopvont: Johannes de Doper Detail: voor perzikpitstraling Detail: na straling rechteroog Detail: na straling rechteroog perzikpitstralen Perzikpitstralen

Karrenmuseum Essen:

Het Karrenmuseum was tot 2005 een heemkundig museum, met de komst van Jo De Paepe als nieuwe Conservator werd besloten het museum te professionaliseren en een overheids erkenning aan te vragen. Hiervoor was het nodig een doorlichting te maken van het museum op vlak van conservatie en restauratie, zodat een sterkte zwakte analyse kon gemaakt worden. Ondertussen is het museum erkend door de overheid, zijn er heel wat verbeteringen aan de bewaringsomstandigheden en infrastructuur aangebracht en zijn er concrete plannen voor een nieuw depot.


Karrenmuseum Essen Karrenmuseum Essen Karrenmuseum Essen Karrenmuseum Essen Karrenmuseum Essen Karrenmuseum Essen Karrenmuseum Essen Karrenmuseum Essen
copyright 2024 - Geert Schumeth
design & development: sticky bunny design
website update on 14-09-2018

Valid XHTML 1.0 Transitional